Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne

Na podstawie art. 11 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm./ oraz art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ i Uchwały Nr XIV/73/2000 Rady Gminy Łomża z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zmienionej Uchwałą Nr VI/36/03 Rady Gminy Łomża z dnia 29 kwietnia 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Łomża jako działki:
1. dz. nr 11/2 o pow. 0,65 ha KW Nr 26104 położoną na terenie wsi Koty za cenę 6240 zł + podatek VAT 22% tj. 1760 zł RAZEM 8000 zł Panu Mariuszowi Tomaszowi Sienickiemu zam. Koty 23
2. dz. nr 41 p pow. 0,19 ha KW Nr 26150 położoną we wsi Lutostań za cenę 50 zł + podatek VAT 22% t.j. 11 zł RAZEM 61 zł Państwu Marii i Bogdanowi małż. Mioduszewscy zam. Lutostań 4
3. dz. nr 34 o pow. 0,36 ha KW Nr 26150 położoną we wsi Lutostań za cenę 100 zł + podatek VAT 22% tj. 22 zł RAZEM 122 zł Państwu Annie i Stanisławowi małż. Mioduszewscy zam. Lutostań 30
4. dz. nr 38 o pow. 0,31 ha KW Nr 26150 położoną we wsi Lutostań za cenę 400 zł + podatek VAT 22% tj. 88 zł RAZEM 488 zł Państwu Agnieszce i Grzegorzowi małż. Mioduszewscy zam. Lutostań 20
5. dz. nr 474 o pow. 0,23 ha KW Nr 26150 położoną we wsi Lutostań za cenę 400 zł + podatek VAT 22% tj. 88 zł RAZEM 488 zł Panu Kazimierzowi Mioduszewskiemu zam. Lutostań 21
6. dz. nr 55 o pow. 0,12 ha KW Nr 26797 położoną na terenie wsi Czaplice za cenę 100 zł + podatek VAT 22% tj. 22 zł RAZEM 122 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: środa, 18 maj 2005 09:07
Data opublikowania: środa, 18 maj 2005 09:13
Opublikował(a): Elżbieta Kulesza
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 2658 razy