Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowe kwoty dotacji na 2018 rok – I aktualizacja od 1 maja 2018 r.

Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny 6 792,03 zł/rok, 566,00 zł/m-c

Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby
fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty
przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu
terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych.

Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi – 1,723
(szkoły wiejskie)

Zgodnie z metryczką subwencji oświatowej otrzymaną na 2018 rok roczna kwota dotacji
przewidziana na jednego ucznia klasy IV–VIII publicznej „małej szkoły” podstawowej,
zlokalizowanej na terenie wiejskim wynosi:
standard finansowy A (5409,114) x wskaźnik korygujący Di dla gminy (1,0503730828)
x ( Sa + P1 + P3) = 9 362,12 zł
Sa = 1 uczniowie statystyczni szkół publicznych
P1 = 0,40 dla uczniów szkół podst. zlokalizowanych na terenach wiejskich
P3 = 0,20 dla uczniów „małych szkół”
9 362,12 zł x 1,723 = 16 130,93 zł
16 130,93 zł : 12 m-cy = 1 344,24 zł/ m-c

Zgodnie z metryczką subwencji oświatowej otrzymaną na 2018 rok roczna kwota dotacji
przewidziana na jednego ucznia klasy I–III publicznej „małej szkoły” podstawowej, zlokalizowanej
na terenie wiejskim wynosi:
standard finansowy A (5409,114) x wskaźnik korygujący Di dla gminy (1,0503730828)
x ( Sa + P1 + P3 + P34) = 9 731,42 zł
Sa = 1 uczniowie statystyczni szkół publicznych
P1 = 0,40 dla uczniów szkół podst. zlokalizowanych na terenach wiejskich
P3 = 0,20 dla uczniów „małych szkół”
P40 = 0,065 uczniowie klas I, II, III szkół podstawowych
9 731,42 zł x 1,723 = 16 767, 24 zł
16 767, 24 zł : 12 m-cy = 1 397,27 zł/ m-c

Data powstania: piątek, 26 kwi 2019 14:43
Data opublikowania: piątek, 26 kwi 2019 14:45
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 592 razy