Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr RIO.II-00322-53/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 maja 2022 r.

środa, 25 maj 2022 08:04
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2021 r.

Uchwała Nr RIO.II-00321-129/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 maja 2022 r.

czwartek, 12 maj 2022 10:32
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łomża sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr RIO.II-00312-114/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 lutego 2022 r.

czwartek, 10 lut 2022 08:15
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Gminę Łomża

Uchwała Nr RIO.II-00311-114/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 6 gru 2021 08:07
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2022-2030

Uchwała Nr RIO.II-00310-114/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 6 gru 2021 08:05
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Łomża na 2022 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego

Uchwała Nr RIO.II-00320-62/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 1 września 2021 r.

piątek, 3 wrz 2021 13:14
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łomża informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Uchwała Nr RIO.II-00322-27/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 maja 2021 r.

środa, 19 maj 2021 12:12
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2020 r.

Uchwała Nr RIO.II-00321-114/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 09:27
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łomża sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr RIO.II-00312-132/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 lutego 2021 r.

czwartek, 25 lut 2021 15:24
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łomża

Uchwała Nr II-00310-130/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2020 r.

środa, 23 gru 2020 15:36
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Łomża na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego

Uchwała Nr II-00320-43/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2020 r.

wtorek, 6 paź 2020 10:27
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łomża informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Uchwała Nr II-00322-37/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r.

wtorek, 26 maj 2020 11:14
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2019 r.

Uchwała Nr II-00321-118/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2020 r.

czwartek, 23 kwi 2020 13:13
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łomża sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Uchwała Nr II-00312-125/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 lutego 2020 r.

czwartek, 13 lut 2020 14:55
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Łomża przewidzianego na 2020 r.

Uchwała Nr II-00310-94/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2019 r.

środa, 29 sty 2020 10:13
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łomża na 2020 rok

Uchwała Nr II-00311-94/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2019 r.

środa, 29 sty 2020 10:07
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029

Uchwała Nr II-00320-87/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 września 2019 r.

czwartek, 17 paź 2019 08:15
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łomża informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Uchwała Nr II-00313-38/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2019 r.

wtorek, 3 wrz 2019 14:03
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łomża kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych

Uchwała Nr II-00322-14/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 maja 2019 r.

czwartek, 16 maj 2019 09:26
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2018 rok

Uchwała Nr II-00321-90/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2019 r.

poniedziałek, 6 maj 2019 12:33
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łomża sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr II-00312-86/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 lutego 2019 r.

środa, 27 lut 2019 14:26
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Łomża przewidzianego w 2019 r.

Uchwała Nr II-00311-47/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2018 r.

poniedziałek, 14 sty 2019 12:34
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2019-2026

Uchwała Nr II-00310-47/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2018 r.

poniedziałek, 14 sty 2019 12:32
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łomża na 2019 rok

Uchwała Nr II-00313-80/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 września 2018 r.

wtorek, 2 paź 2018 08:58
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łomża kredytu długoterminowego w kwocie 8.500.000 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych

Uchwała Nr II-00320-71/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 września 2018 r.

wtorek, 2 paź 2018 08:51
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łomża informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Uchwała Nr II-00322-44/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 maja 2018 r.

wtorek, 5 cze 2018 15:31
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2017 r.

Uchwała Nr II-00321-86/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2018 r.

wtorek, 8 maj 2018 11:45
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łomża sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Uchwała Nr II-00312-79/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 lutego 2018 r.

wtorek, 8 maj 2018 11:29
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Łomża przewidzianego na 2018 r.

Uchwała Nr II-00311-26/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2017 r.

wtorek, 5 gru 2017 13:14
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2018-2024

Uchwała Nr II-00310-26/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2017 r.

wtorek, 5 gru 2017 11:54
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łomża na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy

Uchwała Nr II-00313-43/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z Białymstoku z dnia 10 listopada 2017 r.

środa, 15 lis 2017 10:17
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łomża kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy

Uchwała Nr II-00320-61/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 września 2017 r.

wtorek, 12 wrz 2017 11:58
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łomża informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr II-00322-37/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 maja 2017 r.

wtorek, 23 maj 2017 14:21
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2016 rok

Uchwała Nr RIO.II-00321-90/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2017 r

wtorek, 9 maj 2017 10:16
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łomża sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr II-00312-40/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2017 r.

piątek, 20 sty 2017 10:32
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania przewidzianego na 2017 rok deficytu w budżecie Gminy Łomża

Uchwała Nr II-00310-39/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2016 r

piątek, 2 gru 2016 13:19
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łomża na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego

Uchwała Nr II-00311-39/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2016 r.

piątek, 2 gru 2016 13:16
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łomża na lata 2017-2022

Uchwała Nr II-00313-15/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 października 2016 r.

czwartek, 6 paź 2016 11:15
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łomża kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych

Uchwała Nr II-00320-38/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2016 r.

poniedziałek, 12 wrz 2016 11:11
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łomża informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Uchwała Nr II-00322-24/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 maja 2016 r.

poniedziałek, 11 lip 2016 15:00
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2015 rok

Uchwała Nr RIO.II-00321-86/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2016 r.

wtorek, 17 maj 2016 09:58
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łomża sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr II-00312-19/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 stycznia 2016 r.

poniedziałek, 18 sty 2016 09:48
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łomża

Uchwała Nr II-00311-24/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2015 r.

piątek, 4 gru 2015 11:50
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łomża na lata 2016-2020

Uchwała Nr II-00310-24/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2015 r.

piątek, 4 gru 2015 11:44
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łomża na 2016 rok

Uchwała Nr II-00320-72/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 września 2015 r.

piątek, 18 wrz 2015 13:43
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łomża informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr II-00322-31/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 maja 2015 r.

czwartek, 21 maj 2015 11:42
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża wniosku o udzielenie wójtowi absolutorium za 2014 rok

Uchwała Nr II-00321-58/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2015 r.

wtorek, 21 kwi 2015 08:27
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łomża sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Uchwała Nr II-00312-87/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r.

czwartek, 26 lut 2015 14:26
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łomża

Uchwała Nr IV-00310-17/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2014 r.

poniedziałek, 22 gru 2014 10:57
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łomża na 2015 rok

Uchwała Nr IV-00311-17/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2014 r.

poniedziałek, 22 gru 2014 10:54
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2015-2020

Uchwała Nr IV-00320-10/14 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27.08.2014 r.

piątek, 29 sie 2014 13:48
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łomża informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Uchwała Nr II-00313-53/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2014 r.

poniedziałek, 25 sie 2014 14:51
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Łomża

Uchwała Nr IV-00322-6/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21 maja 2014 r.

piątek, 23 maj 2014 15:05
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2013 rok

Uchwała Nr IV-00321-16/14 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22.04.2014 r.

piątek, 2 maj 2014 12:23
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łomża sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Uchwała Nr IV-00312-16/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2014 r.

czwartek, 6 lut 2014 08:26
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Łomża na 2014 rok

Uchwała Nr IV-00310-14/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2013 r.

wtorek, 31 gru 2013 08:55
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Łomża

Uchwała Nr IV-00311-14/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2013 r.

wtorek, 31 gru 2013 08:41
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2014-2020

Uchwała Nr IV-00320-8/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2013 r.

czwartek, 22 sie 2013 13:18
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łomża informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Uchwała Nr IV-00321-13/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2013 r.

wtorek, 30 kwi 2013 15:11
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łomża sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Uchwała Nr 1092/13 z dnia 11 marca 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

czwartek, 14 mar 2013 08:19

Uchwała Nr IV-00312-19/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 marca 2013 r.

czwartek, 14 mar 2013 08:11
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łomża

Uchwała Nr IV-00311-18/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2012 r.

piątek, 4 sty 2013 09:44
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2013-2016

Uchwała Nr IV-00310-18/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2012 r.

piątek, 4 sty 2013 09:39
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2013 rok

Uchwała Nr IV-00320-9/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2012 r.

piątek, 31 sie 2012 08:17
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łomża informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Uchwała Nr IV.00312-23/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2012 r.

poniedziałek, 11 cze 2012 11:55
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2012 rok przedstawionego przez Gminę Łomża

Uchwała Nr IV-00322-3/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14.05.2012 r.

wtorek, 15 maj 2012 15:37
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2011 rok

Uchwała Nr IV-00321-7/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16.04.2012 r.

środa, 18 kwi 2012 15:20
w sprawie wyrażenia opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Łomża sprawozdaniu z wykonania budzetu gminy za 2011 rok

Uchwała Nr IV.00312-14/12 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2012 r.

czwartek, 26 sty 2012 09:44
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2012 rok przedstawionego przez Gminę Łomża

Uchwała Nr IV.00311-5/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2011 r.

środa, 21 gru 2011 08:27
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2012-2016

Uchwała Nr IV.00310-5/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2011 r.

środa, 21 gru 2011 08:20
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Łomża na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

Uchwała Nr IV.00313-43/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 września 2011 r.

piątek, 30 wrz 2011 13:40
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łomża planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł

Uchwała Nr IV.0034-18/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2011 r.

czwartek, 25 sie 2011 08:35
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łomża informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Uchwała Nr IV-00312-57/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 06 czerwca 2011 r.

czwartek, 9 cze 2011 10:43
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2011 rok przedstawionego przez Gminę Łomża

Uchwała Nr IV.00322-19/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 r.

środa, 25 maj 2011 12:01
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2010 rok

Uchwała Nr IV.00321-19/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 marca 2011 r.

czwartek, 7 kwi 2011 10:46
w sprawie wyrażenia opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Łomża sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr IV-00312-15/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2011 r.

czwartek, 8 wrz 2011 14:28
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2011 rok przedstawionego przez Gminę Łomża

Uchwała Nr II-00310-31/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2010 r.

czwartek, 10 lut 2011 09:07
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Łomża na 2011 r. oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu

Uchwała Nr IV-00311-31/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2010 r.

czwartek, 10 lut 2011 09:02
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2011 - 2016