Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowa kwota dotacji 2020

piątek, 3 lip 2020 10:11
I aktualizacja od 1 lipca 2020 r.

Podstawowa kwota dotacji 2019 - II aktualizacja od 1 listopada 2019 r.

poniedziałek, 4 lis 2019 14:20
Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm), Gmina Łomża informuje, że:

Podstawowa kwota dotacji 2019 - I aktualizacja od 1 maja 2019 r.

piątek, 26 kwi 2019 14:35
Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm), Gmina Łomża informuje, że:

Podstawowa kwota dotacji od 1 stycznia 2019 r.

piątek, 26 kwi 2019 14:39
Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm), Gmina Łomża informuje, że:

Podstawowa kwota dotacji 2018 - II aktualizacja

piątek, 26 kwi 2019 14:42
Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Gmina Łomża informuje, że:

Podstawowe kwoty dotacji na 2018 rok – I aktualizacja od 1 maja 2018 r.

piątek, 26 kwi 2019 14:43
Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny 6 792,03 zł/rok, 566,00 zł/m-c