Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 122/05 Wójta Gminy Łomża z dnia 4 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok


Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm/


§ 1

postanawiam przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok zgodnie z załącznikami:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 234 423 zł, zrealizowano 13 308 000 zł Załącznik Nr 1.
- plan wydatków 13 812 969 zł, zrealizowano 12 922 294 zł Załącznik Nr 2
2. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Zrealizowane zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
4 Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy za 2004 rok

§ 2

Sprawozdanie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie obrachunkowej
w Białymstoku Zespół w Łomży.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 mar 2005 09:14
Data opublikowania: wtorek, 8 mar 2005 10:25
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 3530 razy