Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łomża zarządzonych na dzień 10 sierpnia 2008
OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁOMŻY
z dnia 14 lipca 2008 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Łomża
zarządzonych na dzień 10 sierpnia 2008 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34 poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) Gminna Komisja Wyborcza w Łomży podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Nr 9
Lista nr 1 – KWW ANDRZEJA ROGIŃSKIEGO
1. ROGIŃSKI Andrzej, lat 29, zam. Stara Łomża przy Szosie
Lista nr 2 – KWW "NASZA GMINA"
1. WĄDOŁOWSKI Adam, lat 48, zam. Stara Łomża przy Szosie
Lista nr 3 – KWW PODGÓRZE
1. CYCHOL Barbara, lat 59, zam. Podgórze
Z-ca Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej
Elżbieta Modzelewska

Data powstania: wtorek, 22 lip 2008 12:05
Data opublikowania: wtorek, 22 lip 2008 12:06
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2041 razy