Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łomży

z dnia 14 listopada 2006 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Łomża w dniu 26 listopada 2006 r.
Na podstawie art. 4 ust 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn.) zm. Gminna Komisja Wyborcza w Łomży stwierdza, co następuje:

§ 1


1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. żaden z 5 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Łomża ponieważ nie otrzymał wiecej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 26 listopada 2006 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na Wójta Gminy Łomża w ponownym głosowaniu są:
1) Frączek Adam Marek
Zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

2) Nowakowski Jacek Albin
Zgłoszony przez KWW „ Nasza Gmina Łomża”

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 600 do 2000 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 12 listopada 2006 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Łomża.
Przewodniczący
Gminnej Komisji wyborcze
w Łomży
Weronika Sielawa

Data powstania: środa, 15 lis 2006 08:31
Data opublikowania: środa, 15 lis 2006 08:34
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 10109 razy

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 wrz 2006 14:39
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2006 14:41
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 9892 razy

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 wrz 2006 14:41
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2006 14:42
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 9943 razy

Informacja o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łomży

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest pokój nr 11a w budynku Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, tel. O86 216 22 46.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej :
1. Sielawa Weronika - Przewodniczący Komisji
2. Kukowski Adam - Zastępca Przewodniczącego
3. Dąbrowska Teresa - członek
4. Chiliński Ryszard - członek
5. Malinowska Danuta - członek
6. Wiktorzak Bartosz - członek
7. Modzelewska - Barbara - członek -Przewodniczący Komisji

Sielawa Weronika

Data powstania: wtorek, 3 paź 2006 13:55
Data opublikowania: wtorek, 3 paź 2006 13:59
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 10289 razy