Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 18 lutego 2014 r.

wtorek, 25 lut 2014 15:02
w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim

Informacja

czwartek, 25 wrz 2014 14:21
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Łomży

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łomży

poniedziałek, 3 lis 2014 10:14
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 24 października 2014 r.

poniedziałek, 27 paź 2014 10:55
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Łomża w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łomży

środa, 19 lis 2014 08:59
z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Łomża w dniu 30 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łomży

piątek, 28 lis 2014 13:21

Protokół z wyborów do Rady Gminy Łomża

poniedziałek, 8 gru 2014 14:15

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łomża

poniedziałek, 8 gru 2014 14:23

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łomża - ponowne głosowanie

poniedziałek, 8 gru 2014 14:26