Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centralnym Rejestrze Wyborców

czwartek, 15 lut 2024 09:48
w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 31 stycznia 2024 r.

czwartek, 15 lut 2024 09:43
o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Łomżyńskiego, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2024 r.

czwartek, 15 lut 2024 09:40
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Informacja

piątek, 9 lut 2024 10:33
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża z dnia 8 lutego 2024 r.

czwartek, 8 lut 2024 14:17
Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łomży w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Informacja Wójta Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2024 r.

środa, 31 sty 2024 15:39
w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Łomża przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 11:03
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Postanowienie Nr 5/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 29 sty 2024 09:37
w sprawie podziału powiatu łomżyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Postanowienie Nr 2/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 9 stycznia 2024 r.

czwartek, 11 sty 2024 15:45
w sprawie podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Postanowienie Nr 1/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 4 stycznia 2024 r.

piątek, 5 sty 2024 15:43
w sprawie podziału powiatu łomżyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Zarządzenie Nr 137/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 listopada 2023 r.

piątek, 17 lis 2023 15:10
w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2024 – 2029