Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 22 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali Nr 313 Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
b) zmian w budżecie na 2022 rok.
8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie za 2021 rok.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

TRANSMISJA

Data powstania: piątek, 15 kwi 2022 09:03
Data opublikowania: piątek, 15 kwi 2022 09:05
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 131 razy