Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu gospodarki komunalnej, gospodarki
mieniem komunalnym, planowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa oraz
drogownictwa i ochrony środowiska.
W szczególności zadania Komisji dotyczą:
· opiniowania planów budżetowych gminy,
· opiniowania rocznych sprawozdań działalności finansowej gminy,
· prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym,
· opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz zmian do tych planów
· dokonywania oceny stanu rolnictwa i leśnictwa oraz dróg na terenie gminy,
· występowania z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowania projektów
uchwał Rady Gminy,
· kontroli wykonania uchwał Rady Gminy.


Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 09:36
Data opublikowania: czwartek, 26 cze 2003 09:38
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2623 razy