Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY ŁOMŻA ZA ROK 2005.

poniedziałek, 12 cze 2006 08:31
W roku 2005 Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła 11 posiedzeń. Posiedzenia odbywały się zgodnie z planem pracy Komisji zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/126/05 Rady Gminy Łomża z dnia 10 lutego 2005 r.