Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża (III piętro), ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na II sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łomża na lata 2024-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034,
b) zmian w budżecie na 2024 rok,
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Grzymały Szczepankowskie,
d) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,
e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomża,
f) wyboru reprezentanta Gminy Łomża do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe",
g) powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża,
h) powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża,
i) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża,
j) planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2024 rok,
k) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2024 rok.
8. Przyjęcie protokołu z II sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

TRANSMISJA SESJI

Data powstania: środa, 12 cze 2024 10:15
Data opublikowania: środa, 12 cze 2024 10:17
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 152 razy