Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor do spraw budownictwa i obiektów komunalnych;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Emilia Borawska zam. Łomża;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pani Emilia Borawska spełniła wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazała się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Data powstania: poniedziałek, 21 sie 2023 15:41
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sie 2023 15:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lis 2023 07:50
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 312 razy