Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność lobbingowa

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Kwestie związane załatwianiem spraw w Urzędzie Gminy Łomża dotyczących prowadzenia działalności lobbingowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa uregulowane zostały w zarządzeniu wewnętrznym Nr 1/16 Wójta Gminy Łomża z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Łomża przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 lip 2016 12:57
Data opublikowania: środa, 13 lip 2016 13:20
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3907 razy