Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor do spraw przygotowania inwestycji w Wydziale Infrastruktury;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Michał Skiepko zam. Łomża;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pan Michał Skiepko spełnił wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazał się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Data powstania: środa, 2 lis 2022 15:34
Data opublikowania: środa, 2 lis 2022 15:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lut 2023 13:23
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 600 razy