Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Kamil Chełstowski zam. Łomża;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pan Kamil Chełstowski spełnił wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazał się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Data powstania: czwartek, 7 paź 2021 13:59
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2021 14:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 sty 2022 09:47
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 552 razy