Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Magdalena Biała zam. Łomża;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pani Magdalena Biała spełniła wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazała się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Data powstania: czwartek, 7 paź 2021 13:52
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2021 13:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 sty 2022 09:47
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 569 razy