Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. gospodarki przestrzennej;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Aneta Sasińska-Gromak zam. Łomża;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pani Aneta Sasińska-Gromak spełniła wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazała się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Data powstania: wtorek, 1 cze 2021 15:34
Data opublikowania: poniedziałek, 7 cze 2021 08:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 wrz 2021 11:54
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 765 razy