Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. zarządzania pasem drogowym;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Joanna Łada zam. Łomża;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pani Joanna Łada spełniła wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazała się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.


Łomża, dnia 4 stycznia 2021 r.

Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2021 10:28
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2021 10:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 kwi 2021 12:32
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 877 razy