Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. zarządzania pasem drogowym;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Radosław Chrzanowski zam. Łomża;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pan Radosław Chrzanowski spełnił wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazał się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.


Łomża, dnia 5 października 2020 r.

Data powstania: poniedziałek, 5 paź 2020 14:59
Data opublikowania: poniedziałek, 5 paź 2020 15:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sty 2021 10:26
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 854 razy