Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. obsługi OSP;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Piotr Chędoszko zam. Łomża;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pan Piotr Chędoszko spełnił wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazał się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.


Łomża, dnia 1 lipca 2020 r.

Data powstania: środa, 1 lip 2020 13:11
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2020 13:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 paź 2020 09:11
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 811 razy