Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Łomża. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Liczba miejsc: 4
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Łomża,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowe umiejętności:
1) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
2) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
3) pełna sprawność fizyczna,
4) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
5) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
6) posiadanie prawo jazdy kat. B.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
3) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.
Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu e-mail.
2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w pok. Nr 4 Urzędu Gminy Łomża w godzinach pracy Urzędu lub pocztą.
Uwagi:
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 15 cze 2020 17:38
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2020 17:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2020 14:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1033 razy