Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. zamówień publicznych;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Łukasz Jerzy Dąbrowski zam. Choroszcz;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Łukasz Jerzy Dąbrowski spełnił wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazał się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.


Łomża, dnia 02 marca 2020 r.

Data powstania: poniedziałek, 2 mar 2020 12:31
Data opublikowania: poniedziałek, 2 mar 2020 12:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 cze 2020 12:50
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 966 razy