Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. promocji gminy;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Justyna Napiórkowska zam. Stare Kupiski;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Justyna Napiórkowska spełniła wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazała się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.


Łomża, dnia 15 stycznia 2020 r.

Wójt
Piotr Kłys

Data powstania: środa, 15 sty 2020 15:42
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sty 2020 15:44
Data przejścia do archiwum: środa, 22 kwi 2020 10:38
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1054 razy