Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. obywatelskich w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Anna Wądołowska zam. Janowo;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Wądołowska spełniła wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazała się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.


Łomża, dnia 1 lipca 2019 r.

Wójt Piotr Kłys

Data powstania: poniedziałek, 1 lip 2019 11:21
Data opublikowania: środa, 3 lip 2019 11:23
Data przejścia do archiwum: środa, 16 paź 2019 13:22
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1150 razy