Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Mateusz Mikołaj Pokropowicz zam. Stare Kupiski;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Mateusz Mikołaj Pokropowicz spełnił wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazał się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.


Łomża, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Wójt
Piotr Kłys

Data powstania: poniedziałek, 15 kwi 2019 08:48
Data opublikowania: czwartek, 25 kwi 2019 08:50
Data przejścia do archiwum: środa, 24 lip 2019 08:00
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1258 razy