Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. księgowości podatkowej w Wydziale Finansowym;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Joanna Sulej zam. Chojny Młode;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Joanna Sulej spełniła wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazała się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Wójt
Piotr Kłys

Data powstania: poniedziałek, 1 kwi 2019 13:49
Data opublikowania: poniedziałek, 1 kwi 2019 13:51
Data przejścia do archiwum: środa, 3 lip 2019 07:54
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1283 razy