Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Marcelin Przesław zam. Łomża;

4)Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Marcelin Przesław spełnił wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazał się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Łomża, 1 lutego 2019 r.

Wójt
Piotr Kłys

Data powstania: piątek, 1 lut 2019 09:37
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lut 2019 09:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2019 11:57
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1409 razy