Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Ewelina Żebrowska, zam. Łomża;

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ewelina Żebrowska spełniła wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazała się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Łomża, dnia 2 stycznia 2019 r.

Wójt
Piotr Kłys

Data powstania: czwartek, 3 sty 2019 12:43
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2019 12:46
Data przejścia do archiwum: środa, 6 mar 2019 09:26
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1212 razy