Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;

2) Określenie stanowiska: podinspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy Łomża;

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:
Łukasz Kuliś, zam. Podgórze

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Łukasz Kuliś spełnił wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazała się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze, w szczególności ustawy o finansach publicznych i o rachunkowości.

Wójt

Piotr Kłys

Łomża, 29 grudnia 2017 r.

Data powstania: wtorek, 2 sty 2018 12:08
Data opublikowania: wtorek, 2 sty 2018 12:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 kwi 2018 08:46
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1482 razy