Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

W wyniku naboru na stanowisko urzędnicze – inspektora do spraw obsługi rady, kadr i spraw organizacyjnych prowadzonego w Urzędzie Gminy Łomża, z siedzibą przy ul. M. C. Skłodowskiej 1 A w Łomży została wybrana:
P. Dorota Pazik, zam Łomża
W/w osoba jako jedyny kandydat spełniała wszystkie wymogi formalne podane w ogłoszeniu o naborze. Posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz wieloletni staż pracy w administracji samorządowej. Po przeprowadzeniu kilkustopniowego postępowania w sprawie naboru uznano, że Pani Dorota Pazik posiada wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku.
Data powstania: czwartek, 11 paź 2007 14:16
Data opublikowania: czwartek, 11 paź 2007 14:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 kwi 2009 15:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5142 razy