Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa

czwartek, 29 sty 2015 10:22

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Łomża Mieczysława Kuzi

czwartek, 29 sty 2015 10:23

Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomża Mieczysława Kaliściaka

czwartek, 29 sty 2015 10:25

Oświadczenie majątkowe radnego Sylwestra Bednarczyka

czwartek, 29 sty 2015 10:26

Oświadczenie majątkowe radnego Ryszarda Chilińskiego

czwartek, 29 sty 2015 10:27

Oświadczenie majątkowe radnej Bożeny Jackowskiej

czwartek, 29 sty 2015 10:29

Oświadczenie majątkowe radnej Jolanty Jałowieckiej

czwartek, 29 sty 2015 10:30

Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Jankowskiego

czwartek, 29 sty 2015 10:31

Oświadczenie majątkowe radnego Tadeusza Jastrzębskiego

czwartek, 29 sty 2015 10:32

Oświadczenie majątkowe radnej Anny Kruszewskiej

czwartek, 29 sty 2015 10:34

Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Lemańskiego

czwartek, 29 sty 2015 10:35

Oświadczenie majątkowe radnego Zygmunta Lutostańskiego

czwartek, 29 sty 2015 10:37

Oświadczenie majątkowe radnej Zofii Marusy

czwartek, 29 sty 2015 10:39

Oświadczenie majątkowe radnej Elżbiety Doroty Modzelewskiej

czwartek, 29 sty 2015 10:40

Oświadczenie majątkowe radnego Sławomira Zacharczyka

czwartek, 29 sty 2015 10:42

Oświadczenie majątkowe radnej Anny Zielińskiej

czwartek, 29 sty 2015 10:43