Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Łomża Jacka Albina Nowakowskiego

czwartek, 23 paź 2014 11:31

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Łomża Barbary Cychol

czwartek, 23 paź 2014 11:34

Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomża Beaty Dębowskiej-Ignaciuk

czwartek, 23 paź 2014 11:36

Oświadczenie majątkowe radnej Krystyny Boguskiej

czwartek, 23 paź 2014 11:37

Oświadczenia majątkowe radnego Ryszarda Chilińskiego

czwartek, 23 paź 2014 11:40

Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Chojnowskiego

czwartek, 23 paź 2014 11:42

Oświadczenie majątkowe radnej Jolanty Jałowieckiej

czwartek, 23 paź 2014 11:46

Oświadczenie majątkowe radnego Tadeusza Jastrzębskiego

czwartek, 23 paź 2014 11:47

Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Kłysa

czwartek, 23 paź 2014 11:49

Oświadczenie majątkowe radnego Grzegorza Krzeczkowskiego

czwartek, 23 paź 2014 11:50

Oświadczenie majątkowe radnego Mieczysława Kuzi

czwartek, 23 paź 2014 11:52

Oświadczenie majątkowe radnego Zygmunta Lutostańskiego

czwartek, 23 paź 2014 11:53

Oświadczenie majątkowe radnej Zofii Marusy

czwartek, 23 paź 2014 11:54

Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Niecieciego

czwartek, 23 paź 2014 12:03

Oświadczenie majątkowe radnej Wandy Ostrowskiej

czwartek, 23 paź 2014 12:05

Oświadczenie majątkowe radnego Sławomira Zacharczyka

czwartek, 23 paź 2014 12:06