Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XIV/124/20 Rady Gminy Łomża z dnia 20 lutego 2020 r.

czwartek, 2 kwi 2020 14:07
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr XIV/123/20 Rady Gminy Łomża z dnia 20 lutego 2020 r.

czwartek, 2 kwi 2020 14:06
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Łomża z dnia 30 września 2019 r.

czwartek, 2 kwi 2020 14:05
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża

Uchwała nr IX/79/19 Rady Gminy Łomża z dnia 30 września 2019 r.

czwartek, 2 kwi 2020 14:04
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr VII/32/15 Rady Gminy Łomża z dnia 26 marca 2015 r.

czwartek, 2 kwi 2020 14:02
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXVIII/210/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2013 r.

czwartek, 2 kwi 2020 13:47
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów