Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 60/04 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: z dnia 16 stycznia 2004 r.
w sprawie: w sprawie listy dziedzin i zakresu świadczonych usług publicznych Gminy Łomża.

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam diagnozę społeczno – gospodarczą Gminy Łomża stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Zatwierdzam listy dziedzin i zakresy świadczonych usług publicznych Gminy Łomża stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuję jednostki organizacyjne i stanowiska pracy Urzędu Gminy do corocznej aktualizacji danych dotyczących diagnozy danych dotyczących diagnozy społeczno gospodarczej Gminy Łomża oraz do bieżącego uzupełniania zakresu i procedur świadczonych usług.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Kazimierz Dąbkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 sty 2004 11:41
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2106 razy