Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZADZENIE NR 5/06 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie: w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych na IV Sesji Rady Gminy Łomża.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późń.zm) z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na IV Sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2006 r. określają harmonogramy stanowiące załączniki
Nr 1,2,3,4 i 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 wrz 2007 15:05
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1723 razy