Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 3/06 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: 20.12.2006 r.
w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu
Na podstawie art. 109 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708/ zarządzam co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu w stosunku do działki położonej na terenie wsi Giełczyn oznaczonej nr geod. 212/1 o powierzchni 12 a stanowiącej własność Państwa Andrzeja Adama i Anny Krystyny małż. Grzybała sprzedanej w Kancelarii Notarialnej S.C. Zofii. Poreda, Tomasz Poreda aktem notarialnym RP A Nr 13784/2006 Akt nr 1818/2006 z dnia 19.12.2006 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 wrz 2007 13:53
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1867 razy