Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZAĄDZENIE NR 33/03 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: z dnia 7 sierpnia 2003 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148/ oraz na podstawie § 9 Uchwały Nr III/16/02 rady Gminy Łomża z dnia 19 grudnia 2002 r., postanawiam, co następuje:


§ 1

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

Zmniejszenia

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 19 500 zł.
/zmniejszono rezerwę budżetową/
Dział 801 rozdział 80101 § 4040 – 1 500 zł.

Zwiększenia

Dział 010 rozdział 01095 § 4440 – 11 zł
/uzupełniono środki na fundusz świadczeń socjalnych/
Dział 600 rozdział 60016 § 4590 – 5 000 zł.
/odszkodowanie za wycięcie drzew/
Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – 3000 zł.
/zakup materiałów/
Dział 750 rozdział 75123 § 4440 – 371 zł.
/uzupełniono środki na f-sz świadczeń socjalnych/
Dział 750 rozdział 75095 § 4210 – 1 000 zł.
/zwiększono plan wydatków na promocje gminy/
Dział 754 rozdział 75412 § 4440 – 33 zł.
/zwiększono plan wydatków na f-sz świadczeń socjalnych/
Dział 853 rozdział 85319 § 4440 – 85 zł.
/zwiększono plan wydatków na f-sz świadczeń socjalnych/
Dział 801 rozdział 80195 § 4300 – 1 500 zł.
/wypłacenie wynagrodzeń dla osób biorących udział w posiedzeniu Komisji dot. awansu zawodowego nauczycieli/
Dział 900 rozdział 90003 § 4300 – 10 000 zł.
/zwiększono plan wydatków na składowisko odpadów komunalnych/
Ogółem 21 000 zł.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy

Kazimierz Dąbkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 paź 2003 11:09
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2039 razy