Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 31/03 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: z dnia 28 lipca 2003 r.
w sprawie: powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji.
Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664) i §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zadań powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję w składzie:

Jerzy Prokopczuk - przewodniczący
Szczepan Mierzejewski - członek
Józef Święcki - członek

Na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonanie sieci logicznej
i elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Łomża.

§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy

Kazimierz Dąbkowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 paź 2003 10:40
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1890 razy