Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 267/22 Wójta Gminy Łomża

z dnia: 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 maj 2022 08:10
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 45 razy