Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 114/04 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: 30 grudnia 2004 roku
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1.2.3 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz.u. Nr 15 poz. 148 oraz na podstawie § 10 Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok postanawiam:


§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe – 10 600 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 - 10 600 zł
/ dotacja z budżetu wojewody pismo Nr FB.II.3011-244/04/

2. Zwiększyć wydatki budżetowe – 10 600 zł
w tym :

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 - 8 034 zł
/ wypłatę świadczeń rodzinnych/
Dział 852 rozdział 85212 § 4110 – 1 005 zł
/ składki ZUS /
dział 852 rozdział 85212 § 4120 - 575 zł
/ składki na f-sz pracy/
Dział 852 rozdział 85212 § 4440 - 986 zł
/ fundusz świadczeń socjalnych/
Ogółem 10 600 zł
§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

1. Zmniejszenia
Dział 700 rozdział 70095 §4210 - 9 000 zł
Dział 700 rozdział 70095 § 4270 – 4 000 zł
Dział 750 rozdział 75022 § 4210 - 500 zł
Dział 750 rozdział 75023 § 4110 - 6 132 zł
Dział 750 rozdział 75023 § 4120 - 1 795 zł
Dział 750 rozdział 75023 § 4270 - 974 zł
Dział 750 rozdział 75095 § 4210 - 1 707 zł
Dział 750 rozdział 75095 § 4300 - 4 227 zł
Dział 750 rozdział 75095 § 4430 - 3 037 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 4270 - 5 190 zł
Dział 801 rozdział 80104 § 4110 –2 988 zł
Dział 801 rozdział 80104 § 4240 – 1740 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 4260 - 4021 zł
Dział 851 rozdział 85154 § 4210 - 100 zł
Dział 852 rozdział 85215 § 3110 - 5 000 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4260 - 567 zł
Dział 854 rozdział 85401 § 4210 - 1 230 zł
Dział 900 rozdział 90015 § 4270 - 3 000 zł
Dział 921 rozdział 92116 § 4260 - 4 678 zł
Dział 921 rozdział 92195 § 4210 - 432 zł
Dział 926 rozdział 92695 § 4430 - 223 zł

Ogółem 60 541 zł


2.Zwiększenia

Dział 700 rozdział 70005 § 4300 - 13 000 zł
Dział 750 rozdział 75022 § 3030 - 500 zł
Dział 750 rozdział 75023 § 4300 - 17 872 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 4260 - 190 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 4300 - 336 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 4110 - 421 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 4240 - 1 085 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 4300 - 35 zł
Dział 801 rozdział 80113 § 4300 - 11 872 zł
Dział 851 rozdział 85154 § 4110 - 100 zł
Dział 852 rozdział 85214 § 3110 - 5 000 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4110 - 360 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4300 - 207 zł
Dział 854 rozdział 85401 § 4240 - 1 230 zł
Dział 900 rozdział 90015 § 4260 - 3 000 zł
Dział 921 rozdział 92116 § 3020 - 4 zł
Dział 921 rozdział 92116 § 4120 - 37 zł
Dział 921 rozdział 92116 § 4210 - 3 147 zł
Dział 921 ro0zdział 92116 § 4300 - 1 291 zł
Dział 921 rozdział 92116 § 4410 - 199 zł
Dział 921 rozdział 92195 § 4300 - 432 zł
Dział 926 rozdział 92695 § 4210 - 223 zł
Ogółem 60 541zł

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną – 35 369 zł

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 - 35 369 zł

4. Zwiększa się wydatki budżetowe

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 4 574 zł
/ podpięcie wodociągu w Starej Łomży p/sz do wodociągu w Siemieniu -
inwestycja kontynuowana/
Dział 010 rozdział 01030 § 2850 - 898 zł
Dział 600 rozdział 60016 §4270 - 2 756 zł
Dział 700 rozdział 70005 §4300 – 9 890 zł
Dział 750 rozdział 75022 § 3030 - 856 zł
Dział 750 rozdział 75023 § 4210 - 4 073 zł
Dział 750 rozdział 75023 § 4300 - 9 377 zł
Dział 754 rozdział 75412 § 3020 - 945 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 4210 - 2 000 zł

Ogółem 35 369 zł


§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody ogółem – 13 234 423 zł
2. Wydatki ogółem – 13 812 969 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Kazimierz DąbkowskiData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 sty 2005 13:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1920 razy