Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 106/04 Wójta Gminy Łomża

z dnia: 23 listopada 2004 r.
w sprawie: ustalenia czynszu podstawowego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego(Dz.U. Nr 163, poz. 2169 z późń. zm.) oraz uchwały nr XX/108/04 rady Gminy Łomża z dnia 25 kwietnia 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się stwkę czynszu podstawowego w wysokości 0,70 zł za 1m kw. powierzchni uzytkowej lokalu.

§ 2

Stawka czynszu za lokale socjalne znajdujace się w mieszkaniowym zasobie gminy wynosi 0,35 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu.

§ 3

Traci moc Zarzadzenie Nr 24/04 Wójta Gminy Łomża z dnia 6 maja 2003 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Kazimierz Dąbkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 gru 2004 09:36
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2084 razy