Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 112/04 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: z dnia 13 grudnia 2004 r.
w sprawie: w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Łomża.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 3 grudnia 2004 r. określają harmonogramy stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Kazimierz Dąbkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 gru 2004 10:10
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1825 razy