Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 109/04 Wójta Gminy Łomża

z dnia: 30 listopada 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 oraz na podstawie § 10 Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok, postanawiam:


§ 1

1. Zmniejszyć rezerwę

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 - 1 000 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych

Dział 754 rozdział 75412 § 4300 - 1 000 zł
/ przeglądy samochodów, rejestracja /
§ 2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 12 903 796 zł
2. wydatki ogółem - 13 718 071 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 gru 2004 11:51
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 1949 razy