Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 104/04 Wójta Gminy Łomża z dnia 15 listopada 2004 r.

z dnia: 15 listopada 2004 r.
w sprawie: w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/., oraz art. 120 i art.121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 roku, Nr 15 z poz.148 z późn. zm./ oraz na podstawie Uchwały Nr X/62/99 Rady Gminy z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy zarządzam co następuje :

§ 1

ustalam:

1. projekt budżetu Gminy na 2005 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Niniejszą uchwałę przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 lis 2004 11:20
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2065 razy