Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 97-04 Wójta Gminy Łomża z 30.09.2004 r.

z dnia: 30 września 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie na 2004 r.
ZARZĄDZENIE Nr 97/04
WÓJTA GMINY ŁOMŻA
z dnia 30.09. 2004 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2004 rokNa podstawie art. 128 ust. 1 pkt.1,2.3 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 oraz na podstawie § 10 Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na 2004 roku, postanawiam:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe - 816 zł
Dział 801 rozdział 80113 § 2030 - 816 zł
/ dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli w Szkołach Podstawowych – pismo Nr FB.II.3011 – 223/04/

2. Zwiększyć wydatki budżetowe - 816 zł
Dział 801 rozdział 80113 § 4300 – 816 zł
/ objaśnienia jak wyżej/

§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

Zmniejszenia

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 24 602 zł
/ Zmniejszenie rezerwy ogólnej/
Dział 801 rozdział 80101 § 4040 - 6 431 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 4040 - 1 992 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 4210 - 288 zł
Dział 851 rozdział 85154 § 4210 - 3 700 zł
Dzial 900 rozdział 90003 § 4300 - 500 zł
Ogółem 37 513 zł

Zwiększenia

Dział 710 rozdział 71035 § 4210 - 380 zł
Dział 710 rozdział 71035 § 4270 - 3652 zł
/ sfinansowanie wydatków przy budowie pomnika na cmentarzu w miejscowości Puchały/
Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – 5 000 zł
/ zakup paliwa do samochodu służbowego oraz materiałów kancelaryjnych//
Dział 750 rozdział 75023 § 4440 - 348 zł
/ uzupełnienie środków na fundusz świadczeń socjalnych//
Dział 754 rozdział 75412 § 4300 – 1 000 zł
/ przeglądy samochodom OSP/
Dział 754 rozdział 75412 § 6060 – 1 200 zł
/ doposażenie samochodu OSP Kanarzyce marki – Ford – Transit w sprzęt ratownictwa drogowego/
Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 6 370 zł
/ sfinansowanie zakupu stolików i krzeseł do Szkół Podstawowych Kanarzyce, Wygoda, Czaplice/
Dział 801 rozdział 80104 § 4300 - 61 zł
/ sfinansowano obszycie wykładziny w Szkole Podstawowej w Kupiskach/
Dział 801 rozdział 80110 § 4300 – 2 280 zł
/ usługi telefoniczne, pomiar instalacji elektrycznej/
Dział 801 rozdział 80110 § 6050 – 11 120 zł
/ sfinansowanie rozpoczętych prac przy budowie dojazdu i dojścia do Gimnazjum/
Dział 851 rozdział 85154 § 3030 – 3 700 zł
/ wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi/
Dział 852 rozdział 85212 § 4120 - 230 zł
/ składka na f-sz pracy pracowników prowadzących świadczenia rodzinne/
Dział 852 rozdział 85212 § 4440 - 986 zł/
/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych /
Dział 852 rozdział 85295 § 4210 - 86 zł
/ zakup paliwa na przewóz rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej do innej miejscowości/
Dział 852 rozdział 85295 § 4300 – 600 zł
/ opłata czynszu za lokal dzierżawiony/
900 rozdział 90003 § 4120 500 zł
skladka na f-sz pracy

Ogółem 37 513 zł
§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody ogółem – 12 711 641 zł
2. Wydatki ogółem - 13 525 916 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 paź 2004 15:22
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2028 razy