Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 95/04 Wójta Gminy Łomża

z dnia: 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie na 2004 r.Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1,2,3 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2003 roku Dz.U Nr 15 poz. 148 oraz na podstawie § 10 Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na 2004 roku, postanawiam:

§ 1

1.Zmniejszyć dochody budżetowe - 40 000 zł

Dział 852 rozdział 85295§ 2030 – 40 000 zł
/ zmniejszenie dotacji na dożywianie dzieci wg pisma Nr FB.II.3011-210/04 z dnia 25.08 200 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Białymstoku/

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe – 40 000 zł
Dział 852 rozdział 85295 § 3110 – 40 000 zł
/ objaśnienia jak wyżej/

§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału.

Zmniejszenia

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 7 004 zł
/ zmniejszono rezerwę budżetową na finansowanie wydatków obsługi mienia komunalnego – 7 000 zł i 4 zł dla policji na zakup sprzętu/.
Dział 801rozdział 80101 § 4040 – 1 081 zł
Dział 801 rozdział 80101§ 4430 - 619 zł
Dział 801 rozdział 80104§ 4040 - 369 zł
Dział 801 rozdział 80113 § 4430 - 380 zł
Dział 801 rozdział 80114 § 4430 - 224 zł
Dział 921 rozdział 92109 § 4430 - 16 zł
Dział 921 rozdział 92116 § 4430 - 78 zł
Ogółem 9 771 zł

Zwiększenia

Dział 700 rozdział 70005 § 4300 - 7 000 zł
Dział 754 rozdział 75405 § 4210 - 4 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 4440 - 4 zł
Dział 801 rozdział 80195 § 4300 - 600 zł
Dział 801 rozdział 80195 § 4440 - 9 zł
Dział 801 rozdział 80114 § 3020 - 60 zł
Dział 801 rozdział 80114 § 4300 - 2 000 zł
Dział 921 rozdział 92109 § 4440 - 16 zł
Dział 921 rozdział 92116 § 4440 - 78 zl
Ogółem 9 771 zł


§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1.Dochody ogółem - 12 710 825 zł
2. Wydatki ogółem - 13 525 100 zł

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 15:42
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 1916 razy