Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 91/04 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: 20 lipca 2004 r.
w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu
Na podstawie artykułu 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. tekst jednolity/ zarządzam, co następuje:

§ 1

Nie wykonam prawa pierwokupu w stosunku do działki położonej na terenie wsi Stara Łomża p/sz oznaczonej nr geod. 44/2 o powierzchni 0,43 ha stanowiącej własność Państwa Jerzego Bogdana i Bożeny małż. Minkowskich sprzedanej w Kancelarii Notarialnej S.C. Zofia Poreda, Tomasz Poreda aktem notarialnym RP A Nr 8041/2004 z dnia 19.07.2004 r. Akt nr 1063/2004 z dnia 12.07.2004 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Łomża

Kazimierz Dąbkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 lip 2004 14:57
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1979 razy