Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 76-04

z dnia: 31 marca 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie na 2004 r.
Na podstawie art.128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. nr 15 poz. 148 oraz na podstawie § 10 Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na 2004 roku, postanawiam co następuje:


§ 1

Dokonać w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału.

Zmniejszenia

Dział 010 rozdział 01095 § 4300 - 60 zł
Dział 750 rozdział 75023 § 4300 - 350 zł
Dział 754 rozdział 75412 § 4300 - 31 zł
Dział 851 rozdział 85154 § 4210 - 1000 zł.
Dział 852 rozdział 85219 § 4300 - 78 zł
Ogółem 1 519 zł

Zwiększenia

Dział 010 rozdział 01095 § 4040 - 46 zł
Dział 010 rozdział 01095 § 4440 - 14 zł
Dział 750 rozdział 75023 § 4440 - 350 zł.
Dział 754 rozdział 75412 § 4440 - 31 zł
Dział 851 rozdział 85154 § 4110 –800 zł
Dział 851 rozdział 85154 § 4120 – 200 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4440 - 78 zł
Ogółem 1 519 zł

Powyższe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone w związku z potrzebą uzupełnienia odpisu środków na zakładowy Fundusz Świadczeń .Socjalnych, oraz ustalenia planu wydatków na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem 11 209 922 zł.
2. Wydatki ogółem 11 442 454 zł
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 kwi 2004 08:14
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 1867 razy